• banner
Ime dokumenta Release Time Vrsta datoteke Skinuti
Preuzmite više informacija o LUMLUX proizvodu >> >>

Međunarodno tržište

"Briga za svijet, reputacija proizlazi iz kvaliteta."Kompanija već duže vreme veliku pažnju poklanja prijateljskoj saradnji sa kupcima.
Garantujte kvalitet i uslugu, njegujte čast, i time osvojite povjerenje i podršku kupaca.Opsežna saradnja sa prijateljima i dijeljenje blagostanja postali su i naša najiskrenija težnja.

Domaće tržište

LUMLUX će nastaviti da se pridržava korporativne filozofije „integriteta, posvećenosti, efikasnosti i win-win“
Radićemo zajedno sa partnerima koji su zainteresovani za sisteme veštačkog osvetljenja u poljoprivredi kako bismo zajedno radili na budućnosti izgradnje poljoprivredne informizacije i modernizacije!