• banner
Ime dokumenta Release Time Tip datoteke Skinuti
Preuzmite više informacija o proizvodu LUMLUX >> >>

Međunarodno tržište

"Briga za svijet, reputacija dolazi iz kvaliteta." Dugo vremena kompanija posvećuje veliku pažnju prijateljskoj saradnji sa kupcima.
Garantirajte kvalitet i uslugu, njegujte čast i na taj način osvojite povjerenje i podršku kupaca. Opsežna saradnja s prijateljima i razmjena blagostanja postali su i naša najiskrenija potraga.

Domaće tržište

LUMLUX će se i dalje pridržavati korporativne filozofije „integriteta, predanosti, efikasnosti i win-win-a“
Radit ćemo zajedno sa partnerima koji su zainteresirani za poljoprivredne sisteme umjetnog svjetla kako bismo zajedno radili na budućnosti izgradnje poljoprivredne informatizacije i modernizacije!